Aranžman lampiona

Crveni, prigodno zapakirani lampioni

section-581a007

Bijele ruže

4 bijele ruže omotane crnom vrpcom ili 1 bijela ruža

section-af81306

Crvene ruže

4 crvene ruže omotane crnom vrpcom ili 1 crvena ruža

section-554aa57

Kipić anđela

Kameni kipić anđela

section-fed6435